Akcija čišćenja u Velikom Suvodolu – video

05.08.2023. 17:09

JKP “Regionalna deponija Pirot” Pirot svake godine sprovodi javne radove u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje grada Pirota i mesnim zajednicama na teritoriji na kojoj se sprovode aktivnosti ( uređenje javnih površina od značaja, košenje zelenih površina, čišćenje…) 

Danas je organizovana akciji čišćenja i uređenja na teritoriji Mesne zajednice Veliki Suvodol, u kojoj su angazovana 4 lica.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu