Postrojenje za tretman plastičnog ambalažnog otpada – video

24.08.2023. 13:38

Postrojenje za tretman plastičnog ambalažnog otpada i plastike danas je pušteno u rad a u okviru JP Regionalana sanitarna deponija. Amblažni otpad i druge vrste plastike koje se izdvajaju u postrojenju za sekundarnu separaciju otpada daljom obradom preko mlina dobija se poluproizvod koji se dalje predaje operaterima za upravljanje otpadom.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu