Obaveštenje PU Pirot

21.09.2023. 13:47

Policijska uprava u Pirotu obaveštava građane da će Interventna jedinica Policijske uprave u Pirotu u dane 23.09., 24.09., 30.09. i 01.10.2023. godine, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova, na prostoru kompenzacionog bazena, vikend naselja „4. kilometar“ i na brdu „Božurato“ kod Pirota, realizovati obuku iz nastavne oblasti Taktika upotrebe interventne jedinice u urbanim i ruralnim uslovima.

Tokom realizacije obuke, pripadnici Interventne jedinice policije će biti opremljeni naoružanjem i opremom za obavljanje zadataka u ruralnim uslovima.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu