Nesigurna epidemiološka situacija

06.11.2023. 14:24

U prethodnih sedam dana (od 30.10.2023. do 05.11.2023.)  od 600 (596 u prethodnoj nedelji)  testiranih lica (PCR i Ag) u okrugu pozitivno je 120 lica (u prethodnoj nedelji  119), što čini 20% pozitivnosti (19,9% u prethodnoj  nedelji).

U Opštoj bolnici Pirot u prošloj nedelji hospitalizovana  su 11 lica od Kovid-a 19.

Od 30.10.2023. do 05.11.2023. registrovano je 120 POZITIVNIH novoobolelih  laboratorijski  potvrđenih  lica na području okruga:  Pirot 76 (78), Dimitrovgrad  18 (28), Babušnica  20 (9), Bela Palanka 6 (4).

Od početka godine registrovana su 3394  pozitivna  lica na području okruga.

KUMULATIVNE STOPE POTVRĐENIH SLUČAJEVA U GRADU PIROTU I OPŠTINAMA DIMITROVGRAD, BABUŠNICA I BELA PALANKA SU U BLAGOM PORASTU.

grad Pirot se nalazi u ŽUTOJ ZONI – procenjen je umereni rizik za prenošenje virusa.  Ukupna kumulativna stopa potvrđenih slučajeva u prethodnih 14 dana  na 100000 stanovnika je 289 (pre nedelju dana 313,4, pre dve nedelje 292,8), dok je procenat pozitivnosti u prethodnih 14 dana 18,7% (pre nedelju dana 18,4%  pre dve nedelje  21,2%).

opština Dimitrovgrad se nalazi u CRVENOJ ZONI – procenjen je veći rizik za prenošenje virusa. Ukupna kumulativna stopa potvrđenih slučajeva u prethodnih 14 dana  na 100000 stanovnika je 514,3 (pre nedelju dana  659,7, pre dve nedelje 549,9), procenat pozitivnosti u prethodnih 14 dana je 23,1% (pre nedelju dan 37,8%, pre dve nedelje 42,5%).

opština Babušnica se nalazi u ŽUTOJ ZONI – procenjen je umereni rizik za prenošenje virusa. Ukupna kumulativna stopa potvrđenih slučajeva u prethodnih 14 dana  na 100000 stanovnika je 296,3 ( pre nedelju dana 224,7, pre dve nedelje  132,8), procenat pozitivnosti u prethodnih 14 dana  je 29,4% (pre nedelju dana je 16,1%, pre dve nedelje 25,5%).

opština Bela Palanka se nalazi  u ZELENOJ ZONI – procenjen je manji rizik za prenošenje virusa. Ukupna kumulativna stopa potvrđenih slučajeva u prethodnih 14 dana  na 100000 stanovnika je 95 (pre nedelju dana  85,5, pre dve nedelje 114), procenat pozitivnosti u prethodnih 14 dana  je 12,5% (pre nedelju dana 9,3% pre dve nedelje 7,7%) .

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

Zavod za javno zdravlje Pirot

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu