Dobar kvalitet vazduha u Pirotu – video

07.11.2023. 13:54

Kontrola kvaliteta vazduha u Pirotu vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto nalazi se u industrijskoj zoni, a drugo merno mesto u centru grada. Na oba merna mesta kontroliše se količina sumpordioksida, azondioksida, čađi, uikupnih taložnih materija iz padavina, ali I teških metala u padavinama. Prema rečima dr Miloša Jovanovića, kvalitet vazduha u Pirotu je dobar.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu