Istorijski arhiv u Pirotu objavio treći tom Zbornika dokumenata pod nazivom “Zapisnici sa sednica Gradskog poglavarstva Pirot 1932-1941. godin

08.11.2023. 11:59

Istorijski arhiv u Pirotu je objavio treći tom Zbornika dokumenata pod nazivom “Zapisnici sa sednica Gradskog poglavarstva Pirot 1932-1941. godine”, kojim se završava edicija posvećena političkoj istoriji Pirota između dva svetska rata. Zahvaljući sredstvima Ministarstva kulture tokom protekle dve i ove godine, viši arhivista Predrag M. Vidanović je dragocenu dokumentaciju sa polica arhiva smestio unutar korica kapitalnog izdanja, koje pred stručnu i širu javnost donosi arhivsku građu prvog reda, koja će omogućiti dalje istraživanje moderne istorije Pirota. Posle poduhvata dr Ilije Nikolića iz 1982. godine, kada je priređena za štampu arhivska građa “Pirot i srez nišavski I,II,III (1801-1918)”, ovo je drugo veliko objavljivanje dokumentarne građe koja se odnosi na lokalnu prošlost. Time se polako upotpunjuje saznajna osnova za razumevanje procesa, događaja i ličnosti koji su obeležili poslednja dva veka istorije Pirota. Pored Predraga M. Vidanovića, na ovom višegodišnjem poslu su radile Tijana Todorović i Milena Milenković koje su prekucavale izvorne dokumente, Sanja Živković kao lektor, Saša Jeremić koji je radio prelom teksta, dok recenziju potpisuju istoričari akademik Ljubodrag Dimić i Davor Lazarević.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu