Svetski dan borbe protiv dijabetesa 14. novembar

13.11.2023. 11:44

Svetski dan borbe protiv dijabetesa predstavlja najveću svetsku kampanju posvećenu podizanju svesti o dijabetesu ( pokrenuta je 1991. Godine).
Tema Svetskog dana borbe protiv dijabetesa u periodu 2021-2023. godina je „Dostupnost terapije za dijabetes“. Nakon 100 godina od otkrića insulina, milioni ljudi sa dijabetesom širom sveta i dalje nemaju pristup odgovarajućoj terapiji. Osobe sa dijabetesom zahtevaju stalno lečenje, negu i podršku kako bi upravljali svojim stanjem i izbegli komplikacije.
Pored toga, živimo u izuzetno teškim vremenima, u kojima se osobe sa dijabetesom suočavaju sa dodatnom  zdravstvenom pretnjom – težim komplikacijama infekcije COVID-19. Stoga je od velike važnosti da lekovi za dijabetes, tehnologije, podrška i nega budu dostupni svima kojima je to potrebno. Stogodišnjica otkrića insulina predstavlja jedinstvenu priliku da vlade, kreatori politike i zagovornici reaguju, kako bi se povećala ulaganja u lečenje i prevenciju dijabetesa.

DIJABETES ŠIROM SVETA:

    537 miliona odraslih (20-79 godina) živi sa dijabetesom, što je 1 od 10 osoba. Predviđa se da će ovaj broj porasti na 643 miliona do 2030. i 784 miliona do 2045. godine.
    Preko 4 od 5 (81%) odraslih osoba sa dijabetesom živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.
    Dijabetes je odgovoran za 6,7 miliona smrti u 2021. godini – 1 na svakih 5 sekundi.
    Dijabetes je prouzrokovao najmanje 966 milijardi dolara zdravstvenih troškova – povećanje od 316% u poslednjih 15 godina.
    541 milion odraslih ima smanjenu toleranciju na glukozu, što ih stavlja u visok rizik od dijabetesa tipa 2 (2).

DIJABETES U SRBIJI
U  2018. godini dijabetes je imalo 7,8% stanovnika Srbije starosti 15 i više godina (7,5% muškaraca i 8,0% žena), što je za 2,5% više nego 2006. godine. U starosnoj grupi 65 i više godina, dijabetes je imalo 18,6% stanovnika Srbije i to značajno više u gradskim (20,1%) nego seoskim naseljima (16,7%) (2).
U Republici Srbiji bez Kosova i Metohije od dijabetesa boluje približno 770.000 osoba ili 12,0% odraslog stanovništva. Pritom, prema procenama domaćih eksperata i na osnovu rezultata međunarodnih studija, od ukupnog broja obolelih sa tipom 2 dijabetesa, 43% (330.000) osoba nema postavljenu dijagnozu i ne zna za svoju bolest. Broj osoba sa tipom 2 dijabetesa je mnogostruko veći (95%) u odnosu na osobe sa tipom 1 dijabetesa (3). Prema podacima
Srbija je u 2019. pripadala grupi evropskih zemalja sa visokim stopama umiranja od ove bolesti. Pritom, treba imati u vidu da je broj umrlih daleko veći, zbog grešaka prilikom šifriranja uzroka smrti i evidentiranja dijabetesa kao prethodnog umesto osnovnog uzroka smrti, naročito kod umrlih od infarkta, šloga i hronične bubrežne insuficijencije (4).

DOSTUPNOST TERAPIJE ZA DIJABETES
Desetine hiljada ljudi sa tipom 1 dijabetesa kojima je potreban insulin da bi preživeli i više od 30 miliona ljudi sa tipom 2 dijabetesa kojima je takođe potreban insulin, nemaju pouzdan i pristupačan način snabdevanja ovim lekom.
Više od četvrtine domaćinstava (26,9%) u zemljama sa niskim prihodima i 0,7% domaćinstava u zemljama sa visokim prihodima ne mogu sebi priuštiti lek Metformin.

CENTAR  ZA PREVENCIJU DZ  PIROT povodom tog dana organizuje niz aktvnosti:

    U ponedeljak , 13.11.2023.god. od 12h do 16h, u Mesnoj zajednici Barje Čiflik,  tribina na temu “Značaj prevencije I ranog otkrivanja šećerne bolesti” sa određivanjem glikemije, desetogodišnjeg rizika za dijabet I merenjem krvnog pritiska.
    U utorak, 14.11.2023. god. od 13h do 15h, na trgu, ispred Doma kulture ili u holu Doma kulture u slučaju  kiše,  akciju određivnja glikemije, merenja krvnog pritiska , određivanje desetogodišnjeg rizika za obolevanja od šećerne bolesti, davanjem  saveta I podelom edukativnog materijala o prevenciji dijabetesa.
    U sredu, 15.11.2023. god. od 9h do 12h, u Mesnoj zajednici Tigrovo naselje, tribina na temu “Značaj prevencije I ranog otkrivanja šećerne bolesti” sa određivanjem glikemije, desetogodišnjeg rizika za dijabet I merenjem krvnog pritiska.
    U petak, 17.11.2023. od 12h do 16h u  prostorijama Mesne zajednice Gnjilan, tribina na temu “Značaj prevencije I ranog otkrivanja šećerne bolesti” sa određivanjem glikemije, desetogodišnjeg rizika za dijabet I merenjem krvnog pritiska
    Prikazima izložbe na trgu  i u holu Ambulante Pazar.

PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu