Sufinansiranje programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova se nastavlja

24.11.2023. 14:29

Dana 17.11. 2023. između Ministarstva rudarstva i energetike i Grada Pirota potpisan je Aneks Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovodi Grad Pirot, kojim su opredeljena dodatna sredstva za njegovu realiazciju u iznosu od 10.000.000 RSD .

Na osnovu ovog Komisija je donela ODLUKU o ponovnom nastavku prijema prijava građana sa početkom od ponedeljka 27.11.2023.

Prijave će se podnositi pod istim uslovima koji su propisani Javnim pozivom.

Na dnevnom nivou vršiće se presek traženih sredstava i u trenutku prelaska iznosa od 10.000.000 dinara Komisija će obustaviti prijem prijava.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu