Priznanja u oblasti obrazovanja “Sveti Sava”

01.12.2023. 12:42

Shodno Odluci Skupštine grada Pirota o priznanjima za postignute rezultate iz oblasti obrazovanja, Komisija za dodelu priznanja ,,Sveti Sava”, daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Ovom Odlukom utvrđuje se vrsta, uslovi i način dodeljivanja priznanja ,,Sveti Sava” za 2023. godinu, za rezultate postignute u vaspitno-obrazovnom radu u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju na teritoriji Grada Pirota. Nagrada se dodeljuje u vidu priznanja:

                - ,,Sveti Sava” sa zlatnikom
                 - ,,Sveti Sava” sa srebrnjakom
                 - Diploma

Predlog za dodelu priznanja mogu da podnesu predškolska ustanova, škole i strukovna udruženja prosvetnih radnika. Predlozi se podnose u pismenoj formi i uz sveobuhvatno obrazloženje i overenim prilozima o postignutim rezultatima, a u skladu sa Pravilnikom o merilima vrednovanja i rangiranja postignuća zaposlenih u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, kao i sa naznakom za vrstu priznanja za koje se kandidat predlaže. Nepotpune i neblagovremene predloge Komisija neće razmatrati.Tačnost podataka iz predloga overava direktor svojim potpisom i pečatom škole.

    - Dokumentaciju za konkurisanje preuzeti u Gradskoj upravi kanc.br.3,
     tel. 305-503.
- Rok za podnošenje predloga:od 01.12.2023 do 29.12.2023. god.

-Predloge slati na adresu:

Grad Pirot - Gradska uprava   Komisija za dodelu priznanja ,,Sveti Sava” Pirot, Srpskih vladara 82

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu