Vladan Vasić, predsednik Privremenog organa Grada Pirota na Ekonomskom forumu u Beogradu

01.12.2023. 12:12

U Beogradu je 28. i 29. novembra održan Beogradski ekonomski forum – godišnji skup koji okuplja veliki broj govornika visokih predstavnika Republike Srbije, država iz regiona, i predstavnike međunarodne zajednice iz oblasti politike, poslovanja, nauke, kulture, sporta i drugih oblasti.

Jedan od govornika na Forumu, u sredu, 29. novembra, na panelu sa temom Javno i privatno finasiranje u sportu a po pozivu Simeona Comokosa, osnivača i direktora Foruma, bio je i mr Vladan Vasić, predsednik Privremenog organa grada Pirota.

U ovom panelu učestvovali su i Zoran Gajić, ministar sporta Republike Srbije, kao i Ostoja Mijailović, predsednik KK Partizan, a teme diskusije bile su sagledavanje mogućnosti i prepreka za brendiranje Srbije kao sportske nacije, ulaganja u sportske objekte i infrastrukturu, način kao obezbediti transparentnost i balansirati investicije u korelaciji sa ekonomskim indikatorimai javnim interesom.

Prilog: fotografije sa panela

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu