Javni poziv na konkurs za izvodjenje javnih radova. – video

16.04.2024. 11:13

Grad Pirot u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje filijalom Pirot objavio je javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica. Javni radovi će biti realizovani u gradu Pirotu u sledećim oblastima:

  • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
  • socijalne zaštite i humanitarnog rada i
  • održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se
angažuju nezaposlena lica imaju:

  • javne ustanove i javna preduzeća,
  • privredna društva,
  • preduzetnici,
  • zadruge i
  • udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar
    Agencije za privredne registre.

Konkurs je otvoren do 13. maja 2024. godine.

https://pirot.rs/index.php/loksamouprava/2014-07-10-11-35-01/konkursi-i-javni-pozivi-2/5374-vni-r-d-vi-2024

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu