Poziv za realizaciju stručne prakse

22.04.2024. 12:46

Објављен јавни позив за реализацију стручне праксе

Град Пирот у сарадњи са Националном службом за запошљавање-филијалом Пирот објавио је јавни позив за реализацију мере стручне праксе, која се реализује у склопу недавно усвојеног Програма запошљавања града Пирота са акционим планом за период од 2024. до 2026. године. Ова мера подразумева стручно оспособљавање незапосленог лица за самосталан рад у занимању за којe је стеченo одговарајућe образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, без заснивања радног односа.

Из градског буџета је за ову меру издвојено 7 милиона динара и у плану је ангажовање 17 волонтера-приправника, и то 13 са високом, а по 2 са вишом и средњом стручном спремом. 

Позив је отворен до 20. маја 2024. године, а пријаву могу поднети послодавци из свих сектора, без икаквих ограничења, под условом да имају седиште или регистровану пословну јединицу на територији града Пирота.

Више информација у вези са позивом могу се добити у Канцеларији за локални економски развој града Пирота и филијали Пирот Националне службе за запошљавање.

Документација се може преузети и путем следећег линка:

https://pirot.rs/index.php/loksamouprava/2014-07-10-11-35-01/konkursi-i-javni-pozivi-2/7517-strucna-praksa-2025Канцеларија за локални економски развој

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu