Novi obrazovni profil u Srednjoj Stručnoj školi: Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju.

20.05.2024. 17:12

Од следеће школске године Средња стручна школа уписује нови образовни профил: Техничар за хемијску и фармацеутску технологију. Техничар за хемијску и фармацеутску технологију учествује у индустријској производњи хемијских и фармацеутских производа (лековитих масти, таблета, антибиотика, прашкова, вакцина, витамина, антисептичких и дезинфекционих средстава, раствора за ињекције и инфузију, капи и другог медицинског материјала). Као и на свим осталим образовним профилима у средњим стручним школама, и на овом образовном профилу изучавају се: општеобразовни, општестручни и ужестручни предмети. Настава из стручних предмета подразумева теоријске часове, часове вежби и наставу у блоку која обухвата и посете и обиласке установа које се баве хемијском и фармацеутском технологијиом или сродним делатностима.

Знање стечено на теоријским часовима, ученици примењују у лабораторијама кроз разне интересантне огледе и различита мерења везана за технолошку групу предмета. Ту ученици изводе експерименте и испитивања везана за неорганску и органску хемијску технологију, фармацеутску технологију.

За све који желе да студирају, овај смер даје одличну основу за наставак школовања на природно-математичким факултетима, технолошким, фармацеутским и многим другим сродним факултетима и високим струковним школама.

Техничар за хемијску и фармацеутску технологију припрема сировине за израду фармацеутских и хемијских производа; овладава пословима и задацима у току технолошких фаза добијања фармацеутских и хемијских производа; функционално и брзо прати промене и захтеве у структури рада приликом производње инјекционих раствора, инфузија, сирупа, капи за ухо, нос и очи, лековитих масти, супозиторија, емулзија, таблета, капсула, прашкова, серума вакцина, антибиотика; координира радом у лабораторији, прикупља све резултате анализа појединих узорака, те доноси одлуке о употребљивости супстанци и о евентуалним мерама за корекцију квалитета. Техничар за хемијску и фармацеутску технологију најчешће ради у погонима фармацеутске или хемијске индустрије, производним халама, на управљању аутоматизованим производним линијама, институтима за истраживање материјала, хемијским или медицинским лабораторијама, апотекама са лабораторијама.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu