Održana redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar.

27.06.2024. 13:15

Redovna Sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot održana je 27.06.2024. godine u sedištu Društva. Na Skupštini su potrebnom većinom glasova donete sledeće Odluke:

1. Odluka o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2023. godinu i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj revizora;

2. Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2023. godinu i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem:  Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj revizora;

3. Odluka o izboru revizora za 2024. godinu;

4. Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama članova Izvršnog odbora i  članova Nadzornog odbora Tigar ad za 2023. god. sa  Izveštajem revizora

5. Odluka o izmenama  i dopunama Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu