Obaveštenje Vodovoda za selo Barje Čiflik

28.06.2024. 09:53

Zbog kidanja dovodnog cevovoda prilikom čišćenja korita Rasničke reke, do saniranja posledica i osposobljavanja vodovodnog sistema u selu Barje Čiflik neće biti vode.

Cisterna sa vodom za piće biće postavljena u centru sela kod škole.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu