Objavljen javni poziv poslodavcima za realizaciju obuka na radnom mestu.

01.07.2024. 10:51

Град Пирот у сарадњи са ЗИП центром за младе-бизнис инкубатором д.о.о. Пирот расписао је Јавни позив за реализацију обука на радном месту код оних послодаваца који имају потребу за квалификованом радном снагом. Све трошкове обука сноси Град Пирот, а користи за самог послодавца су:
• Бесплатна стручна подршка у проналажењу и предселекцији одговарајућих полазника обуке у оквиру групе потенцијалних кандидата;
• Бесплатна обука инструктора у компанији (ментора);
• Бесплатна стручна подршка у развоју програма обуке – курикулума;
• Подршка у административном делу реализације програма;
• Накнада трошкова програма обуке, као што су: зарада /накнада зараде полазника обуке у износу од 45.000 рсд по полазнику месечно ( обука траје два месеца) и трошкови реализације практичне обуке у компанији у износу од 15.000,00 рсд по полазнику.
На Јавни позив могу се јавити послодавци регистровани на територији града Пирота уколико испуњавају следеће основне и посебне услове:
• да су регистровани као правна лица или предузетници који активно обављају привредну активност за коју су регистровани;
• да су били регистровани најмање 12 месеца пре датума пријављивања;
• да у последњих шест месеци нису били дуже од 30 дана непрекидно евидентирани у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
• да имају најмање 1 запосленог са пуним радним временом у тренутку пријављивања на позив, а уколико се на позив пријављује предузетник није потребно имати додатно једног запосленог радника;
• да се не баве активностима у вези са играма на срећу, производњом и прометом оружја и/или подршком политичких активности;
• имају исказану потребу за новим радницима;
• имају могућност да обезбеде обуку на радном месту у својим просторијама (просторне и људске капацитете);
• издвоје време и осигурају присутност својих искусних радника у сврху израде програма обуке – курикулума;
• именују компетентне менторе у компанији и да издвоје довољно времена за обуку ментора.
За ову меру Град је издвојио 2 милиона динара и у плану је да се 16 незапослених лица ангажује код различитих послодаваца.
Овај Позив за послодавце биће отворен до утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2024. год.
Документација за пријаву на конкурс подноси се лично у ЗИП центру –бизнис инкубатору д.о.о. на адреси Таковска 24, Анекс спортске дворане Кеј –први спрат, непосредно или путем поште или на маил zipcentar@gmail.com


Јавни позив и пријавни образац се могу преузети и путем следећег линка:

https://www.pirot.rs/index.php/loksamouprava/2014-07-10-11-35-01/konkursi-i-javni-pozivi-2/7643-obuke-na-radnom-mestu-2025Канцеларија за локални економски развој

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu