Uspešno poslovanje JP “Komunalac” – video

11.07.2024. 13:51

JP “Komunalac” održava oko 400.000 metara kvadratnih ulica, odnosno, gotovo 100 ulica u gradu, kaže direktor Boban Tolić. Prema njegovim rečima, u prošloj godini deponovano je 7.337 tona industrijskog otpada i oko 15.000 tona komunalnog otpada od građanstva, što je oko 900 kilograma otpada po domaćinstvu. Zasađeno je i više od 1.600 stabala, a radnici Komunalca održavaju i oko 200.000 kvadrata zelenih površina.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu