Vanredna skupština akcionara Tigra

28.11.2013. 12:37
tigar_

 Vanredna Skupština akcionara Tigar a.d. biće održana 18. decembra ove godine. Na sednici Skupštine akcionari će usvajati korigovani finansijski izveštaj Tigar a.d. za 2012. godinu i razmatrati odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva. Vlasnici Tigrovih akcija takođe će se izjašnjavati i o usvajanju korigovanog Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. za 2012. i izabrati revizora za 2013. godinu.

Na dnevnom redu vanredne Skupštine akcionara Tigra su i Program poslovne i finansijske konsolidacije, koji podrazumeva set strateških i operativnih mera u cilju oporavka i dugoročnog razvoja kompanije, kao i predlog izmene i dopune Statuta Društva.

Poziv za vanrednu Skupštinu dostavlja se akcionarima Tigra na dan sazivanja – 30. septembar 2013. godine. Pravo učešća u radu imaju vlasnici akcija na deseti dan pre održavanja sednice (8. decembar 2013).

Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara i predlozi odluka po svim tačkama dnevnog reda mogu se preuzeti sa internet stranice kompanije, na adresi  www.tigar.com.                                                                     Centar za komunikacije Tigar ad

Share This: