,,Promocija ljudskih i manjinskih prava kroz intenzivniji kontakt zaštitnika gradjana sa gradjanima,,

14.02.2014. 12:19
Zastitnik_gradjana

Biblioteka ,,Detko Petrov,, u Dimitrovgradu od 2011.godine uključena je u projekat ,,Promocija ljudskih i manjinskih prava kroz intenzivniji kontakt zaštitnika gradjana sa gradjanima,,, koji je nastavljen 2013.. Dosadašnja praksa je pokazala da su mogućnost pravne konsultacije sa zaštinikom gradjana posredstvom direktnog video linka najviše koristili gradjani Pirota i Dimitrovgrada. Ovaj projekat trajaće do 2015.godine,a svim gradjanima Pirotskog okruga ova mogućnost dostupna je svake srede i četvrtka od 9 do 11 sati.

Share This: