Vanredna skupština akcionara “Tigra”a.d.

14.03.2014. 13:48
Tigar-Pirot

Nadzorni odbor “Tigra” a.d. na svojoj Sednici koja je održana 12. marta odredio je termin održavanja Vanredne skupštine akcionara. Vanredna skupština akcionara “Tigra”a.d.  biće održana 14. aprila sa početkom u 12 sati. Na dnevnom redu Sednice biće donošenje Odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom sa unapred pripremljenim planom, kao i dodnošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora “Tigra” a.d. Pravo učešća u radu imaju akcionari kompanije na deseti dan pre održavanja Sednice.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot