Sednica SO Pirot 4. jula

26.06.2014. 10:46
Pirot_pan

U petak 4. jula biće održana sednica SO Pirot sa početkom u 9 sati. Na dnevnom redu Sednice biće Donošenje Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine, Odluke o utvrdjivanju ekonosmki najniže cene u okviru taksi tarife po kojoj se taksi prevoz mora obavljati na teritoriji opštine. Odbornici bi trebalo da donesu i Operativni plan odbrane od poplava na teritoriji opštine za vode drugog reda, Lokalni akcioni plan “Pirot grad pristupačan za sve”, kao i da donesu REšenje o davanju saglasnosti na Aneks ugovora o izgradnji zatvorenog gradskog bazena.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot