Novi zakon o porezu

12.07.2014. 11:43
poreska prijava--foto-tyreus-com_f

Novi Zakon o poreskom postupku predvideo je rok od 30 dana u kojem poreznici moraju poslati opomenu za neplaćen porez, plus pet dana za reklamaciju. Takvo pravilo će, za razliku od starih propisa, poreznicima dati pravo da krenu u prinudnu naplatu već posle 35 dana od momenta kada je porez trebalo platiti.

Share This:

Restoran SUNCE Dimitrovgrad

Restoran SUNCE Dimitrovgrad