Privatni sudski izvršitelji

15.07.2014. 12:56
index

Privatni izvršitelji u Srbiji uvedeni su na osnovu zakona o izvršenju I obezbedjenju koji je usvojen 5.maja 2011.godine,a prvi profesionalni izvršitelji u Srbiji su počeli sa radom sredinom 2012.godine. U Ovom trenutku Srbija ima 218 privatnih sudskih izvršitelja od 334 koliko je predvidjeno da ih ima. I Pirot je medju gradovima koji će imati privatne sudske izvršitelje. Od Marine Minić -Todorović, sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Pirotu I portparola Suda saznajemo kakvu će korist imati gradjani od uvodjenja ove novine. Uvodjenjem privatnih sudskih izvršitelja sam proces rada biće efikasniji. Po stupanju na snagu izmena Zakona o izvršenju I obezbedjenju u maju 2014.godine ,izvršitelji se imenuju za područje višeg I privrednog suda,dok su se ranije imenovali za područje osnovnog I privrednog suda.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot