Radovi na održavanju lokalnih puteva opštine Babušnica

09.08.2014. 10:59
babusnica2

U toku su radovi na letnjem održavanju lokalnih asfaltnih i makadamskih puteva opštine Babušnica. Radove na saniranju i krpljenju udarnih rupa asfaltnih puteva izvodi Preduzeće za puteve „Niš“, dok na saniranju oštećenja i popravkama lokalnih makadamskih puteva radi preduzeće „M-Kop“ iz Babušnice. Ovih dana stručne službe Direkcije obilaze lokalne i mahalske puteve na teritoriji opštine Babušnica, kako bi izvršile procenu štete izazvane bujicama nakon obilnih padavina. Prema prvim izveštajima, najveće štete pretrpeli su putevi u MZ Strelac, Studena i Vuči Del. U kojim još Mesnim zajednica ima oštećenih puteva, i kolika je procenjena šteta znaće se kada stručne službe Direkcije završe rad na terenu i podnesu Izveštaj. Potom će se pristupiti obezbeđivanju sredstava i saniranju nastale štete.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot