Sastanak direktora osnovnih i srednjih škola u Nišu

14.08.2014. 13:04
490x370_tehnicka-skola-pirot

Početkom nedelje u Školskoj upravi u Nišu održan je sastanak svih direktora osnovnih i srednjih škola ovog regiona. Na sastanku se govorilo o nekoliko tema od kojih je najvažnija tema tehnoloških viškova, dosadašnja iskustva i instrukcike Ministarstva prosvete za dalje postupanje. Jedna od tema bila je i novi Zakon o radu i minulom radu. Na sastanku je razjašnjeno da ako jedan radnik pređe sa jedong radnog mesta na drugo, ukoliko je to u okviru Ministarstva prosvete, minuli rad obračunavaće se od početka zasnivanja radnog odnosa u prosveti.
Kada je reč o pirotskom okrugu, aktivnosti raspodele tehnoloških viškova je u toku, s obzirom na to da se već zna gde ima časova a gde ih nema. Direktor božić je izrazio nadu da će, kada se ova pitanja oko viškova, kao i pitanja oko odlaska u penziju prema novom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju razreše, ipak biti prostora za nova zaposlenja.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot