Novi rok za upis pripadnika nacionalnih manjina u Posebni birački spisak

21.08.2014. 11:10
spisak

Prvobitni rok za upis u predstavnika nacionalnih manjina u Posebni birački spisak bio je 18. avgust. Na zahtev nacionalnih saveta ovaj rok je produžen, pa se sada pripardnici nasionalnih manjina u ovaj spisak mogu upisati do petka 22. avgusta. Zakon o izborima I nadležnosti za Nacionalne savete predviđa da se neposrerdni izbori organizuju ako se u Posebni birački spisak upiše 40% pripadnika jedne nacionalne manjine, u odnosu na poslednji popis stanoviništva. Ukoliko se upiše manji broj pripadnika nacionalnih manjina, izbori neće biti neposredni, već će se održati putem elektronske skupštine.
Poseban birački spisak će 22. avgusta biti privremeno zatvoren kako bi se donela odluka o načinu glasanja svake nacionalne manjine. Posle donete odluke, spisak će ponovo biti otvoren za upis novih birača, ali bez obzira na broj naknadno upisanih birača, odluka o načinu izbora se više neće menjati.
Za upis u Posebni birački spisak neophodno je da birač popuni zahtev za upis, da poseduje važeću ličnu kartu I da se izjasni o pripadnosti nacionalnoj manjini. Takođe je neophodno I da je birač upisan u Jedinstveni birački spisak. Upis birača vrši se u jedinicama lokalne samouprave. Izbor za Nacionalne savete nacionalnih manjina biće raspisan 25. avgusta, a održaće se 26. oktobra.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot