Radnicima velika dugovanja nakon privatizacije preduzeća – video

11.01.2018. 10:37
sindikat-pirot

Vlada Republike Srbije je još 2012. godine donela Uredbu o evidentiranju dospelih a ne izmirenih obaveza po sudskim izvršnim rešenjima za potraživanje iz radnih podnosa. U Pirotu je nakon privatizacije društvenih preduzeća ostalo preko 20 hiljada radnika koji nisu mogli da naplate dugovanja.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot