Raspisan javni oglas i licitacija za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini – video

20.11.2019. 09:17
Ponor 3

Na osnovu Zakona o poljoprivrednom zemljištu ,Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka, gradonačelnik Vladan Vasić raspisao je javni oglas i licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na terirtoriji grada Pirota.

Share This: