Usvojena izborna lista GG „Najbolje za Pirot“

13.03.2020. 10:11
Najbolje za Pirot

Nakon uvida u predatu dokumentaciju Gradska izborna komisija je usvojila izbornu listu GG „Najbolje za Pirot“ . Lista , koju je potpisalo 1260 gradajana, nosi naziv „Najbolje za Pirot – Odbranimo reke, odbranimo Pirot – Dr Žarko Todorović“. Ova izborna lista sa 40 kandidata za odbornike čiji je nosilac dr Žarko Todorović nalaziće se na izbornom listiću, pod rednim brojem 3.

Share This:

Restoran SUNCE Dimitrovgrad

Restoran SUNCE Dimitrovgrad