Gradska uprava Grada Pirota nastavlja izlaganje na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska

12.05.2020. 11:48
izbori

Na osnovu Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, Gradska uprava Pirot, povodom raspisanih izbora za izbor odbornika skupštine grada I izbora za narodne poslanike Narodne skupštine , nastavlja izlaganje na uvid deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Pirota. Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada Pirota, izložen je u sedištu Gradske uprave Pirot, ul. Srpskih Vladara br. 82, sprat treći,kancelarija br. 53.
Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska gradjani mogu da obave putem računarske opreme unošenjem Jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.
Zahtevi za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem na teritoriji grada Pirota mogu podneti Gradskoj upravi Pirot u vremenu od 07 do 15 časova svakog radnog dana najkasnije do zaključenja biračkog spiska 5. juna.
Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.
Gradjani mogu od raspisivanja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine do najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska 30.maja podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima izglasati po mestu boravišta na teritoriji Grada.
U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške gradske uprave i ovlašćeno lice posnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.
Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronsikm putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Share This:

Restoran SUNCE Dimitrovgrad

Restoran SUNCE Dimitrovgrad