Proizvodnja borovnice-od pupoljka do zdrave sadnice-Superior d.o.o. Velika Plana-lider u oblasti selekcije biljaka – video

07.08.2020. 09:43
Superior2

Uspeh u voćarstvu u velikoj meri zavisi od kvaliteta voćnih sadnica. Jedinstveno po tome što umnožava zdrav biljni materijal sadnica u in vitro laboratorijskim uslovima, preduzeće Superior d.o.o. iz Velike Plane je pionir ove delatnosti u Srbiji i vodeća domaća selekcijska kuća kada je proizvodnja zdravog sadnog materijala u pitanju. Uzgoj borovnice selekcionari poslednjih godina ističu kao jednu od perspektivnijih i ekonomski najisplatljivijih voćarskih proizvodnji i zato vam u narednim minutima predstavljamo jedinstveni model proizvodnje kvalitetnih sadnica firme Superior d.o.o. po sistemu od pupoljka do sadnice.

Share This: