Rad ambulanti Doma zdravlja Pirot

01.02.2021. 10:34
dom zdravlja

Ambulanta Tijabara prešla je u kovid sistem I radi radnim danima od 7 do 19 sati, a vikendom I praznicima od 9 do 16 sati. Ambulanta Pazar funkcioniše u ne kovid sistemu I otvorena je radnim danima od 7 do 20 sati, a vikendom od 7 do 19 sati. Ambulanta Bolnica radi radnim danima od 7 do 14 sati, a ambulanta Tigar od 7 do 20 sati. Ostale ambulante Doma zdravlja rade po, ranije ustaljenom rasporedu rada.

Share This:

Restoran SUNCE Dimitrovgrad

Restoran SUNCE Dimitrovgrad