Poziv za prijavu štete nastale usled poplava na teritoriji Grada Pirota – video

11.02.2021. 10:50
poplava

Komisija za procenu štete na stambenim objektima i objektima javne namene od elementarne nepogode nastale usled poplava na teritoriji Grada Pirota, poziva građanke i građane grada Pirota koji su pretrpeli štetu na porodično stambenim objektima od elementarne nepogode tokom januara meseca tekuće 2021. godine, da istu prijave u periodu od 17.02. do 03.03.2021 godine. Prijave štete se podnose isključivo preko Gradske uprave grada Pirota, Odeljenja za opštu upravu, ul. Srpskih vladara 82, na šalteru і u Gradskom uslužnom centru, svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 časona na propisanom obrascu koji možete preuzeti na sajtu Grada Pirota ili u Gradskom uslužnom centru. Prijavu podnosi vlasnik porodično – stambenog objekta lično ili preko punomoćnika. Potrebno je da podnosilac prijave uz prijavu štete dostavi i očіtanu ličnu kartu i broj katastarske parcele.
Prijave štete koje budu podnete po isteku propisanog roka, prijave koje se ne odnose na poradično -stambene objekte kao i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu, neće biti razmatrane od strane Komisije.
Za dodatne informacije u vezi sa pozivom, građanke i građani Grada Pirota mogu se obratiti na brojeve telefona 010 / 551-224 i 010 / 305 512 svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 časova.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot