Sednica Gradske skupštine zakazana za 12. mart – video

05.03.2021. 13:06
decembar 28.

Sednica Gradske skupštine biće održana u petak 12. marta sa početkom u 10 sati u sali doma kulture. Na dnevnom redu biće petnestak tačaka. Odbornici gradskog parlamenta doneće Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budzetu grada za ovu godinu , Kdrovskog plana gradske uprave, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva. Na dnevnom redu skuptine je i donošenje plana kapitalnih investicija za period od 2021 do 2024 godine , Programa mera podrške za sprovodjenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada uza ovu godinu , kao i Odluka o početku izrade Lokalnog akcionog plana zapošljavanja na teritoriji grada Pirota za period od 2021 do 2023 godine. Jedna od tačaka biće i donošenje rešenja o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o javno privatnom partnerstvu za poveravanje obavljanja gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grad, izmena Odlike o javnim parkiralištima, Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursim, donošenje operativnog plana podbrane od poplava za vode drugog reda, kao i Program održavanja nekategorisanih puteva na teritoriji grada. Na dnevnom redu biće i davanje saglasnosti na Izveštaje o radu sa finansisjkim izveštajem ustanova.
Kao uvod u sednicu Gradske skupštine u sredu 10. marta od 10 sati zasedaće i Gradsko veće.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot