Planiranom rezidbom do visokog prinosa – video

09.03.2021. 12:40
Radovi u vocnjaku

Obzirom na to da se bliži početak proleća sa kojim počinje i vegetacija, voće treba pripremiti za taj period. Jedna od važnijih agrotehničkih mera koju treba sprovesti jeste rezidba, koja kao pomotehnička mera zauzima visoko mesto medju aktivnostima u voćnjacima. Kako kaže Goran Svetozarević, savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo Poljoprviredne savetodavne stručne službe Pirot, vreme rezidbe treba planirati, jer kada su temperature ispod 0°C, moguća su izmrzavanja svežih preseka, formiranje slabijeg roda kao i druge nepoželjne pojave.

Share This: