Izrada Lokalnog akcionog plana zapošljavanja – video

15.03.2021. 13:03
mmm

Lokalni akcioni plan zapošljavanja do sada se donosio na godinu dana, od ove godine uvedena je novina pa se on donosi na period od 3 godine, Grad Pirot počeo je izradu ovog dokumenta, ali on ne može da bude usvojen sve dok se ne donese Nacionalni akcioni plan sa kojim mora biti usaglašen.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot