Ministarstvo poljoprivrede nastavlja sa podrškom proizvođačima organske hrane podsticajima u iznosu 26.000 dinara po hektaru – video

18.03.2021. 09:20
image_2021-03-18_092057

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obezbedilo je dodatna sredstva kako bi se procesi proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda uskladili sa zahtevima međunarodnih standarda za bezbednost hrane. Cilj je povećanje konkurentnosti pre svega malih proizvođača i proizvođača organskih proizvoda na domaćem i inostranom tržištu koji će I ove godine dobiti podršku sa istim sredstvima po hektaru kao i prošle godine u iznosu 26.000 dinara.

Share This: