UOPK Pirot uspostavila saradnju sa Narodnim univerzitetom iz Niša

18.03.2021. 13:47
privredna komora pirot

Ugovorna okružna privredna komora Pirot je uspostavila saradnju sa jednom od najstarijih obrazovnih ustanova – Narodnim univerzitetom iz Niša, koja se bavi edukacijom i neformalnim obrazovanjem odraslih u oblasti prekvalifikacije i dokvalifikacija.
Narodni univerzitet Niš raspolaže planovima i programima za preko 200 zanimanja svih struka. Standardni programi koje Univerzitet nudi za stručno osposobljavanje polaznika uključuju literaturu i druge didaktičke materijale, a sastoje se iz teoretske i praktične nastave, kao i konsultacija. Obuke traju od mesec dana do tri meseca (u zavisnosti od zanimanja) i realizuju se u realnim uslovima rada, a uz pomoć stručnih saradnika-predavača i instruktora.
Takođe, postoji mogućnost realizovanja in-house obuka, gde se sa kadrovskim i tehničkim kapacitetima klijenta, a uz pomoć stručnih saradnika Narodnog univerziteta Niš, po planu i programu Univerziteta realizuju obuke. Za polaznike koji su već radili na određenim poslovima mogu se organizovati i ispiti za proveru znanja.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot