Sednica Gradske skupštine u petak 23. aprila – video

16.04.2021. 12:08
sednica

Pred odbornicima Gradske skupstine na predstojecoj sednici naći će se pored ostalog donosenje Prostornog plana grada Pirota , kao i Odluka o izradi urbanističkih planova generalne regulacije “Krupac” i “Sukovo”. Na dnevnom redu biće o odluka o promeni namene objekta Poljoprivredne savetodavne stručne službe, kao i dodnošenje Lokalnog akcionog plana zapošljavnaja grada Pirota za period od 2021 do 2023 godine . Jedna od tačaka biće I Odluka o pristupanju izradi odluke o mesnim zajednicama . o utvrdjivanju radnog vremena Apoteklarske ustanoice Pirot, kao I davanje saglasnosti na Odluku nadzornog odbora JP “Vodovod i kanalizacija” o smanjenju osnovnog kapitala , I saglasnost na izmenu Programa poslovanja JP Komunalac I na izmenu I dopunu cenovnika usluga uklanjanja I čuvanja vozila. Sednica Grsdke skupstine zakazana je za petak 23.april u 10 sati u Sali Doma kulture. U sredu 21. aprila takodje od 10 sati zasedaće I Gradsko veće.

Share This: