Zasedalo Gradsko veće – video

21.04.2021. 12:45
vece

Danas je održana sednica Gradskog veća. Članovi veća, pored ostalog, razmatrali su Prostorni plan grada Prota, Lokalni akcioni plan zapošljavanja za period od 2021-2023, kao I Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za energetsku efikasnost grada. Ove tačke, pored ostalog, naći će se I na dnevnom redu sednice Gradske skupštine koja će biti održana u petak 23. aprila.

Share This: