Rad Hitne medicinske službe u Pirotu – video

23.04.2021. 12:08
Hitna pomoc

Hitna medicinska služba obavi u proseku 50 pregleda za 24 sata. Najčešće se javljaju srčani bolesnici i asmatičari, kod kojih trenutne vremenske prilike izazivaju promene zdravstvenog stanja.

Share This: