Planirana isključenja Ed Pirot 27. i 28.aprila

26.04.2021. 14:05
EPS

Dana 27.04.na konzumu Ed Pirot bez napona će biti kupci u gradu i selima:

U vremenu od 08h30min do 11h30min:
-Belo Polje
U vremenu od 12h do 14h30min:
-Jalbotina
U vremenu od 08h30min do 14h30min:
-Barje Čiflik, Rasnica, Pasjač i Sinja Glava

Na području Babušnice u vremenu od 08h30min do 14h bez napona će biti:
-Kusa Vrana, Našuškovica, Berin Izvor, Preseka

Na području Dimitrovgrada dana 27.4.i 28.04.2021.godine :
-Beleš, Željuša, Pančina mahala, Karakaševo, Naplatna rampa, Gornja i Donja Planinica, Grapa, Banski do, Poganovski manastir, Poganovo,
-Selište, Farma Borovsko polje, Drača, Bilo, Gojin dol, Obrenovac, Srećkovac, Činiglavci, Gradište, Beleš, Čajkov lug

Share This: