Učenici OŠ “Vuk Karadžić” uspešni na brojnim takmičenjima

26.04.2021. 12:32
OS-VUk-Karadzic-u-Pirotu-480x362

Na okružnom takmičenju iz engleskog jezika u 8. razredu od 14 učenika jedan učenik OŠ “Vuk Karadžić” osvojio je 1.mesto, dva drugo i dva treće mesto. Mentor ovim učenicima je prof. Marija Manić. Na takmičenju iz francuskog jezika jedna učenica osvojila je 1.mesto, a njen mentor je prof. Melita Stefanović.
Na takmičenju iz matematike u 4. razredu od 9 prvih mesta učenici ove škole osvojili su 4 prvih mesta, 8 drugih mesta, 1 treće mesto i 4 učenika je pohvaljeno.
U 5.razredu učenici su osvojili jedno drugo mesto i dve pohvale, u 6.razredu dva treća mesta i tri pohvale, a u 8. razredu od 17 učenika jedan učenik ove škole osvojio je 1.mesto, jedan 2. mesto, jedan 3. mesto i dve pohvale. Sa učenicima su radili njihovi učitelji i predmetni nastavnici.
Na okružnom takmičnju Književna olimpijada jedna učenica osvojila je 2.mesto. Njen mentor je prof. Marina Veličković.
Na okružnom takmičenju iz fizike, OŠ “Vuk Karadžić” osvojio je jednu prvu nagradu, jednu drugu, jednu treću nagradu i jednu pohvalu. Mentori učenika su prof. Vesna Cvetković i prof. Miroslav Đorđević.

Share This: