Prijemni ispit za bilingvalno i informatičko odeljenje u Gimnaziji – video

06.05.2021. 19:59
gimnazija_620x0

Prijemni ispit za odeljenje u kome se deo nastave ostvaruje na stranom
jeziku, odnosno bilingvalno odeljenje, održaće se u subotu 08.05.2021
(pismeni deo ispita) i u nedelju 09.05.2021 (usmeni deo ispita) od 10 časova.

Prijemni ispit za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za
informatiku i računarstvo održaće se 09.05.2021. od 10 časova.
Kako za bilingvalno, tako i za informatičko odeljenje potrebno je da učenici
na prijemni ispit dođu 45 minuta pre početka ispita kako bi blagovremeno
pronašli kabinet u kojem će polagati. Na oglasnoj tabli u holu škole biće
istaknut jedinstven spisak kandidata koji su se prijavili za polaganje
prijemnog ispita kao i raspored po kabinetima.
Na vratima svakog kabineta biće spisak učenika koji u tom kabinetu polažu
prijemni ispit. Jako je bitno da u kabinetu učenik zauzme mesto koje je
označeno brojem koji se na spisaku nalazi pored njegovog imena. Na sam
prijemni ispit potrebno je poneti pribor za pisanje i đačku knjižicu, a što
se tiče odeljenja za informatiku i računarstvo učenici treba još da ponesu i
lenjire, šestar i kalkulator sa osnovnim funkcijama. Sve ostalo se odlaže na
mesto, koje je za to predviđeno.

Centar za komunikacije Gimnazije Pirot

Share This: