Izborna sednica Skupštine KK “Pirot” – video

24.05.2021. 12:26
IYBORNA SEDNICA KK PIROT

Na izbornoj sednici skupštine KK „Pirot“ članovi su, pored ostalog, usvojili Izveštaj o radu u predhodnom periodu I završni račun za 2019. i 2020. godinu sa izveštajem Nadzornog odbora. Doneta je odluka da Saša Vasić ostaje predsednik Skupštine i u narednom peridu, a na čelo Nadzornog odbora ostaje Zoran Gerov.

Share This: