Otvorena javna rasprava povodom Plana razvoja grada Pirota od 2021-2028

01.06.2021. 11:19
khdmgdijkadnjlpa

Nacrt Plana razvoja grada Pirota za period 2021-2028. godine dostupan javnosti na sajtu Grada Pirota www.pirot.rs
Komentari, predlozi i sugestije se mogu dostaviti putem mejla na adresu marija.djosic@pirot.rs ili lično u prostorijama Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Pirota, ul Branka Radičevića br.10.

Javna rasprava je otvorena do 21.juna 2021. god.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot