Grad Pirot raspisao javni oglas za davanje u zakup I na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada

10.06.2021. 12:22
poljoprivredno_zemljiste_saglasnost_ministarstva

Grad Pirot raspisao je javni oglas za davanje u zakup I na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriju grada . Rok za prijavu i podnošenje dokumentacije je 23.jun. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja uzakup i na korišćenje, može seobaviti u zgradi gardske uprave , u kancelariji br. 41 svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati , kao i na veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.

Share This: