“Za naši Nišavu” -Rotary klub Pirot

22.07.2021. 11:08
RC Pirot_2021_2022

ZA NAŠU NIŠAVU !

Zato što volimo našu reku Nišavu,
Zato što je Nišava deo svih nas,
Zato što Pirot bez Nišave ne bi postojao,
Zato što je Nišava život Pirota,
Zato što smo Piroćanci,
Zato što brinemo o prirodnom i kulturno-istorijskom nasleđu Pirota,

Obraćamo se pirotskoj i srpskoj javnosti, rotari zajednici, medijima, udruženjima, organizacijama i institucijama Pirota, nadležnim republičkim institucijama, organima i nadležnim ministarstvima Vlade Republike Srbije.

Poštovana/i,

Hidroelektrana „Pirot“ je vršno postrojenje za proizvodnju električne energije sa prosečnim radom od 4 do 5 sati dnevno punim kapacitetom (Monografija HE Pirot, urednik Predrag Manić, Pirot, 1990). Rotari klub Pirot uvažava integritet HE Pirot i njen značaj u energetskom sistemu Srbije. Nažalost, poslednjih godina svedoci smo da Hidroelektrana “Pirot” ne poštuje projektovani i predviđeni režim rada i uzurpira reku Nišavu. Zato se Rotari klub Pirot pridružuje borbi Piroćanaca ZA NAŠU NIŠAVU!

Živimo u vremenu različitih izazova sa kojima moramo da se izborimo. Rotari klub Pirot, kao društveno odgovorna organizacija, želi da pohvali i podrži, svaki napor i borbu za očuvanje životne sredine i kulturno-istorijskog nasleđe Pirota.

Nakon utapanja dvoje mladih ljudi u reci Nišavi, Piroćanci su izrazili protest zbog režima rada Hidroelektane “Pirot” i direktnog ispuštanja vode iz turbina u Nišavu. Pokrenuta je peticija “Za našu decu-da Nišava ne bude ubica”, upućen je apel odbornika Skupštine Grada Pirota svim nadležnim institucijama za bezbedan režima rada Hidroelektrane “Pirot”, izveden je simbolični performans “Utapanje građanina pokornog”. Mediji i društvene mreže skrenuli su pažnju pirotske i šire javnosti na problem direktnog ispuštanja vode iz turbina u Nišavu. Nekadašnje kupalište ne radi već tri godine, a Nišava nije bezbedna, jer se voda iz turbina Hidroelektrana “Pirot” ispušta direktno u Nišavu.
Nišava nije više bezbedna. Tragična sudbina utapanja dvoje mladih ljudi, u svima nama izazvala je veliku zabrinutost, žalost i tugu. Rad Hidroelektrana “Pirot” pretvorio je mirnu reku Nišavu tokom letnjih meseci, u kanal hladne i brze vode bez kontrole. Zbog profita pojedinaca i intersnih grupa, žrvtuje se reka Nišava i nevini životi. Piroćanke i Piroćanci ne treba da budu taoci ničijih interesa, propusta i grešaka.

Predlažemo:

1. Da Hidroelektrana “Pirot” postupa u okviru projektom regulisanog režima rada i eksploatacije vode, kako bi se izbegle katastrofalne posledice po ljudske živote i život flore i faune u reci.
2. Uspostavljanje saradničkog i partnerskog odnosa svih nadležnih za reku Nišavu i Hidroelektranu “Pirot”.
3. Razumno sagledavanje i rešavanje nastalih problema sa režimom rada Hidroelektrana “Pirot”.
4. Sanacija i obnavljanje rada “Gradskog kupališta”.
5. Identifikovanje kritičnih mesta na koritu reke Nišave.
6. Obezbeđenje korita reke fizičkim barijerama na rizičnim i opasnim mestima.
7. Postavljanje info tabli.
8. Redovna kontrola režima rada Hidroelektrana “Pirot”.
9. Uspostavljanje efikasnog sistema obaveštavanja javnosti o početku i trajanju ispuštanja vode iz Hidroelektrane u korito reke.

Rotary klub Pirot u okviru svojih planova i aktivnosti a u skladu sa programima Rotary International, pokrenuće potpisivanje zajedničke Deklaracije o zaštiti i očuvanju prirodnog i kulturno-istorijskog nasleđa.

Apelujemo na društvenu odgovornost i zdrav razum svih i MOLIMO da Hidroelektrana “Pirot” svoj rad učini transparentnim i bezbednim i preduzme sve neophodne mere zaštite na svojim objektima i infrastrukturi, da bi Nišava bila bezbedna a Piroćanci ponovo uživali u Nišavi tokom letnjih meseci.

Rotarijance širom sveta su pokretači i nosioci promena. Promene u našem okruženju i svetu moraju početi u nama, u svakom od nas. U skladu sa motom rotarija u ovoj godini SLUŽI ZA PROMENU ŽIVOTA, Rotari klub Pirot podržaće i pridružiće se borbi Piroćanaca da sačuvamo našu reku Nišavu od uzurpacije.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot