Ostvarivanje prava na besplatnu užinu i prevoz

23.07.2021. 11:59
Pirot grb

U cilju ostvarivanja prava na besplatnu užinu i besplatan prevoz po odlukama grada Pirota za školsku 2021/2022 godinu, korisnici koji ispunjavaju uslove potrebno je da se jave u uslužni centar Gradske uprave na šaltere broj 17 i broj 18 od 1. jula do 31. avgusta.
Uz popunjen obrazac zahteva, prilaže se i fotokopija ili očitana lična karta podnosioca zahteva.
Korisnici Centra za socijalni rad dostavljaju i uverenje o korišćenju novčane socijalne pomoći.

Share This: