Jednokratna novčana pomoć korisnicima dečijeg dodatka

29.07.2021. 12:19
Zgrada-opstine-Pirot-480x362-300x226

Korisnici prava na dečiji dodatak čija deca polaze u prvi razred osnovne škole šk. 2021/2022. god. mogu se javiti u Uslužni centar Gradske uprave – Jedinstveno upravno mesto na šaltere 17 i 18, radi ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć. Ovo pravo ostvaruje se u periodu od 01. avgusta do 30. septembra 2021. god.
Uz popunjen obrazac zahteva, prilaže se očitana lična karta podnosioca zahteva, fotokopija kartice tekućeg računa i potvrda iz škole o upisanom prvom razredu.

Share This: